1. Κεντρικές Εμπορικές Συμφωνίες με τους Προμηθευτές που αφορούν

  • Στις τιμές αγορών προϊόντων τους 
  • Στην προβολή αυτών
  • Στις αποκλειστικές προωθητικές ενέργειες
  • Στις ποσοστιαίες παροχές τζίρου
  • Στην προμήθεια εξοπλισμού

 

2. Προϊόντα  Ιδιωτικής Ετικέτας
3. Εισαγωγές προϊόντων
4. Στήσιμο νέων καταστημάτων και μελέτη ανακαίνισης παλαιών
5. Σήμανση καταστημάτων
6. Κεντρικές διαφημίσεις Ομίλου / επιχειρήσεων
7. Φυλλάδια προβολών
8. Αφίσες, καρτολίνες, τσάντες πελατών κλπ
9. Νομική υποστήριξη
10. Μηχανοργανωτική υποστήριξη
11. Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων
12. Ενδυμασία προσωπικού