ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης αρ. 3,  με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

 1. Παροχή εγγύησης ύψους 350.000 € στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  για λήψη Εγγυητικής Επιστολής από την Εταιρεία ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 2. Παροχή εγγύησης ύψους 350.000 € στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  για λήψη ισόποσου δανείου από την ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 3. Έγκριση αποφάσεων ΔΣ με ημερομηνίες 24.09.2018 και 26.09.2018, για παροχή εγγυήσεων στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, για λήψη εγγυητικών και δανείου από την ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
 4. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 2 Οκτωβρίου 2018

                                                                  

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Λεωφ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων     χρήσεως 01.01.2017-31.12.2017 καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017
 3. Εκλογή δυο (2) Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το Νόμο
 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018
 5. Τροποποίηση του αρθρ. 4 του Καταστατικού, που αφορά στον χρόνο διάρκειας της Εταιρείας, με παράταση για μια 10/ετία  
 6. Τροποποίηση του αρτθρ.14 παρ.2 του Καταστατικού με μετατροπή του προβλεπομένου ποσού των δραχμών εγγύησης σε αντίστοιχη ισοτιμία με ευρώ
 7. Κωδικοποίηση Καταστατικού
 8. Παροχή αδείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συμμετοχή σε ΔΣ άλλων Εταιρειών
 9. Έγκριση αντικατάστασης αποχωρήσαντος Μέλους ΔΣ
 10. Παροχή εγγύησης ύψους 150.000€ για λήψη Εγγυητικής Επιστολής από την Εταιρεία ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 11. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 2 Ιουλίου 2018

                                                                  

                                                       Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/6/15


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας <ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ>,ΑΡ ΓΕΜΗ 001169501000,σε Τακτική Γενική Συνελευση.

Περισσότερα...

προσκληση 5/6/2014

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας <ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ>,ΑΡ .ΓΕΜΗ 001169501000,σε Τακτική Γενική Συνελευση.

Περισσότερα...

Δημοσίευση στο περιοδικό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Συνεχίστηκε η επέκταση του δικτύου του Ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ και το 2008, με την έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων καταστημάτων. Τα νέα καταστήματα λειτούργησαν στη Λαμία, στη Ζαχάρω Ηλείας, στο Ρέθυμνο και στο Ηραίον Σάμου. Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε έτσι σε 214, έναντι 210 το 2007.

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

Περισσότερα...

ΜΕΊΩΣΗ ΤΙΜΏΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΕΤΙΚΈΤΑΣ

Ο Όμιλος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ «ΑΣΤΕΡΑΣ», επιθυμώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος της αγοράς, ενημερώνει ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε την άμεση μείωση τιμών των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας ΑΣΤΕΡΑΣ, που διακινεί από τα καταστήματα των Μελών του σε πανελλαδική κλίμακα, κατά 5%. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν βασικές κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης, όπως ζυμαρικά, όσπρια, έλαια, χαρτικά, απορρυπαντικά κ.α.

Περισσότερα...

Συνάντηση Μελών Ομίλου με Ιταλούς προμηθευτές

Μέσα σε κλίμα ενότητας αλλά και ενθουσιασμού, για την εξέλιξή του που είναι πλέον οφθαλμοφανής, ο ΄Ομιλος ΑΣΤΕΡΑΣ πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση των Μελών του την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL. Την Γεν. Συνέλευση παρακολούθησε η πλειοψηφία των Μελών, Ιταλοί παραγωγοί και αντιπρόσωποι Εταιρειών τροφίμων με τους οποίους ο ΄Ομιλος έχει προχωρήσει σε συνεργασία, καθώς και συνεργάτες κλαδικών εντύπων.

Περισσότερα...